Impozite și taxe locale

Acte necesare și formulare

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală – persoane fizice

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală – persoane juridice

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane juridice

Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclama şi publicitate

Declaratie – decont privind sumele încasate reprezentând taxa publicitate

Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane juridice

Declarație fiscală Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone – pag.1

Declarație fiscală Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport -pag1

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice

Decont lunar impozit pe spectacole

Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinţa proprie şi cele închiriate altor persoane fizice/persoane juridice ce desfăşoară profesii liberale) şi de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă a locuinţelor proprietate de stat/UAT – MODEL 01

Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice/juridice (pentru imobile închiriate persoanelor juridice) – MODEL 02

Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice/persoanelor fizice ce desfăşoară profesii liberale – MODEL 03

Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăşoară activităţi în imobile închiriate) – MODEL 04

Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinta proprie şi cele închiriate altor persoane fizice/persoane fizice ce desfășoară profesii liberale) şi de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă locuinţelor proprietate de stat/UAT – MODEL 05

Declaratia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de utilizatori casnici proprietari de imobile (pentru imobile închiriate persoanelor juridice) – MODEL 06

Declaratia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice/persoanelor fizice ce desfășoară profesii liberale – MODEL 07

Declaraţia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăşoară activităţi în imobile închiriate) – MODEL 08

 

HCL Impozite si Taxe 2020:

Proiect_de_hotarare_Impozite_si_Taxe_Locale__pentru_anul_2017.doc

 

Informare 2018 cont unic – plata amenzi contraventionale

Respectând prevederile art. 2 alin. (2) ale Ordinului MDRAPFE nr. 7.166/2017 privind amenzile contravenționale care se plătesc în cont unic, vă informăm că insituția noastră a deschis la Trezoreria Tg Jiu un astfel de cont, având următorul cont IBAN RO85TREZ33621A470400XXXX. Codul fiscal al UAT COMUNA DANESTI este: 4510452.

Instiintari de plata – inceputul anului 2018, inclusiv ramasita – persoane fizice

 

Instiintari de plata – inceputul anului 2018, inclusiv ramasita – persoane juridice

 

Lista cu persoanele din localitatea Danesti ce trebuie sa depuna obligatoriu in perioada  15 mai – 15 iulie 2018, declaratia unica.

Lista de ramasita sfarsit an 2018 – persoane fizice

HCL Impozite si Taxe 2018

Hotarare Consiliul local referitoare la perceperea de catre Primaria Danesti a taxei pentru colectarea gunoiului menajer

 

Matricola an 2019 – persoane fizice

Lista cu persoanele din localitatea Danesti ce trebuie sa depuna obligatoriu in 2019 , declaratia unica. Persoanele desemnate pentru asistenta contribuabili -declaratie unica.

 

HCL Impozite si Taxe 2019

Hotarare Consiliul local referitoare la impozitele si taxele locale percepute in anul 2019