skip to Main Content

Fond Funciar – Documentație dosare pentru constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate- Legea 18/1991

Documentație dosare pentru constituirea-reconstituirea dreptului de proprietate- Legea 18 din 1991

În conformitate cu Legea 18/1991 dosarul trebuie să conțină:

  • Cerere de reconstituire (autor/moștenitor);
  • Hotărârea de validare împreună cu Anexa;
  • Registrul agricol din anii 1959-1962;
  • Certificat moștenitor sau hotărâre judecătorească (în cazul în care reconstituirea se face pe numele moștenitorilor);
  • Acte de stare civilă (carte de identitate, certificat de deces,etc);
  • Titlurile de proprietate (dacă au fost emise);
  • Declarație pe proprie răspundere cu suprafața de teren agricol atribuită, sau deținută efectiv, în cazul în care nu există titluri de proprietate;
  • Documentație cadastrală întocmită de persoane autorizate cu schițele terenurilor a căror constituire/reconstituire se solicită

Ultima actualizare: 13:26 | 7.09.2022

Back To Top
Sari la conținut