skip to Main Content

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA DĂNEŞTI, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul

Extinderea reţelei de alimentare cu apă sat Dăneşti, comuna Dăneşti, jud. Gorj„, propus a fi amplasat în comuna Dăneşti, sat Dăneşti, judeţul Gorj.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8,30 – 14,00, precum şi la următoarea adresă de internethttps://apmgj.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de

încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ

Ultima actualizare: 13:26 | 7.09.2022

Back To Top
Sari la conținut